Transformacions: Pantà de Terradets

Amb el nom de “transformacions” iniciem una sèrie d’entrades que ens durà a veure els canvis en el territori que es produeixen a través del temps. Aquestes transformacions poden ser d’origen natural, provocades per la pròpia evolució de la geologia, de la vegetació, etc. No obstant, en la majoria dels casos es veuen induïdes o accelerades per l’actuació antròpica: canvi climàtic, urbanització, construcció d’infraestructures, agricultura, etc.

Panta de Terradets

En aquesta primera entrada veiem un cas de colmatació per sediments d’un embassament. Es tracta del pantà de Terradets (o de Cellers), al sud del Pallars Jussà, en la Noguera Pallaresa. La presa, construïda l’any 1935, va truncar la dinàmica natural del transport de sediments aigua avall del riu. El resultat ha estat la reducció progressiva de la capacitat d’emmagatzematge de l’embassament reflexant-se especialment en la cua de l’embassament. Podem veure com la línia de costa ha avançat cap al sud (més d’un km) i fins hi tot han nascut dues petites illes. Com a contrapartida, aquesta acumulació extra de sediments, junt amb el manteniment constant de la làmina d’aigua en la cota màxima del pantà, ha propiciat l’establiment d’una vegetació aquàtica òptima per una fauna lligada als ambient aquàtics molt diversa i d’una importància de primer ordre. Actualment, l’embassament forma part de l’Espai d’Interés Natural “Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana“.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *