Quants Tresmils té Catalunya?

pirineus_cat_1

Quants tresmils té el territori de Catalunya? Si englobem totes els pics catalogats segons el criteri de Juan Buyse, tal com vam veure en la última entrada, són 12 cotes per sobre dels 3.000 m. Aquí s’inclouen per tant, els pics secundaris, és a dir, aquelles cotes pròximes als cims importants i que tenen una certa entitat. Si ens referim als cims principals, la resposta és 8.  En la següent taula podem veure aquestes cotes ordenades segons la seva altitud.

  Nom Altitud Zona Comarca Categoria
1 Pica d’Estats 3143 Pica d’Estats Pallars Sobirà, Arieja principal
2 Pic Verdaguer 3131 Pica d’Estats Pallars Sobirà, Arieja principal
3 Punta de Gabarró 3115 Pica d’Estats Pallars Sobirà, Arieja secundari
4 Pic de Sotllo 3072 Pica d’Estats Pallars Sobirà, Arieja principal
5 Avantcim N. Del Sotllo 3058 Pica d’Estats Pallars Sobirà, Arieja secundari
6 Comaloforno 3033 Besiberris Alta Ribagorça principal
7 Besiberri Sud 3030 Besiberris Alta Ribagorça principal
8 Punta Alta de Comalesbienes 3014 Besiberris Alta Ribagorça principal
9 Besiberri Nord 3014 Besiberris Alta Ribagorça, La Val d’Aran principal
10 Agulla nord de Malavesina 3014 Besiberris Alta Ribagorça secundari
11 Tuc de Molières 3010 Maladeta-Aneto Vall d’Aran, Ribagorça, Osca principal
12 Rodó de Canalbona 3004 Pica d’Estats Pallars Sobirà, Arieja secundari


En la zona de la Pica d’Estats se situen amés de l’emblemàtic pic homònim, el pic Verdaguer i el Sotllo, amés dels secundaris Punta de Gabarró, Rodó de Canalbona i l’Avantcim nord del Sotllo. Cal destacar que en la mateixa zona, però ja exclusivament dins de l’Arieja francesa, tenim el Montcalm, que amés té el honor de ser el tresmil més oriental de tota la serralada pirinenca.

En la zona dels Besiberris englobem tres pics que formen part de la cresta dels Besiberris: Comaloformo, el Besiberri Nord i el Besiberri Sud, a més de la cota secundària Agulla Nord de Malavesina. A l’est de la cresta i separats per la vall de la Noguera de Tor, apareix la Punta Alta de Comalesbienes. Un fet curiós es que degut a les últimes medicions realitzades pel Institut Cartogràfic de Catalunya, es van eliminar de la llista dels tresmils, 3 cotes secundàries situades en la cresta dels Besiberris: Besiberri del Mig Nord, Besiberri del Mig Sud i la Punta de Passet.

Finalment tenim el Tuc de Molières, el qual forma part de la zona Maladeta – Aneto i que se situa en la frontera entre la Val d’Aran i Aragó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *