Població equivalent de Catalunya

Poblacio equivalentCatalunya té una distribució poblacional totalment asimètrica. És evident. La població es concentra principalment a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Raons geogràfiques en son les causes (zones costeres i del pla, millor comunicades que les de muntanya, per exemple) però crec que també en hi ha de polítiques (pensem en el centralisme  vinculat a la capital barcelonina).

A continuació us mostro gràficament aquesta realitat en un mapa. Cada color correspon a una àrea amb una quantitat equivalent de població (500.000 habitants). La població de Catalunya és aproximadament de 7.500.000 d’habitants (any 2013). Per tant, ens surt 15 hipotètiques comarques o regions amb una mateixa població. Veiem per exemple que el conjunt format per  la demarcació de Lleida i tres comarques més (Cerdanya gironina, Berguedà i Ripollès) tenen la mateixa població que tres Districtes de la ciutat de Barcelona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *