Mesurar la Longitud d’una Costa

longitud-costa Dos exemples de costa a l’Atlàntic. A dalt, els fiords noruegs i a baix, les platges de les Landes franceses.

Dos exemples de costa a l’Atlàntic. A dalt, els fiords noruegs i a baix, les platges de les Landes franceses.

Quina longitud té la costa catalana? La resposta sembla fàcil però no és única.

En realitat depèn de l’escala i el grau de precisió que utilitzem. És a dir, no és el mateix prendre les mesures parcials cada 100 m que cada m. Com més rigorosos siguem més llarga resultarà ser la longitud. Ens podriem imaginar que ho mesuressim cm  a cm. Si afinessim més podriem arribar a l’infinit. L’any 1961, Espanya mesurava la frontera amb Portugal en 990 km mentre que el país veí anunciava que era de 1220 km. En general, com més petit és un país, més llargues son les seves mesures. Més recentment, Noruega va anunciar que després de rigurosos estudis, s’havia determinat que la longitud de la seva costa havia augmentat en 18.000 km respecte als estudis anteriors.

Si voleu abundar en el perquè d’aquest fet podeu consultar per exemple aquest article en que el matemàtic Benoît Mandelbrot l’any 1967 relacionava la resolució d’aquest problema amb la teoria dels fractals i en la vinculació de les matemàtiques amb les formes naturals.

Consultant la cartografia  de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), per a una escala 1:50.000, la longitud de la costa catalana és de 857,13 km. En canvi, la distància en línia recta entre els dos punts més allunyats de la costa catalana és de 307 km.

Per últim, sabeu quins son els 3 països amb la costa més llarga? Són Canadà (243 791 km), Noruega (83 281 km)  i Indonèsia (54 716 km). Aquí podeu veure el llistat complert. En destaca Noruega, que malgrat tingui la tercera part de la longitud de Canadà, la seva superfície és 25 vegades més petita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *